1289129012881291
 

Ledige jobs

Chefgreenkeeper til Vejle Golf Club
Er du Chefgreenkeeperen som med entusiasme og store ambitioner virkeliggør Vejle Golf Clubs vision om at have Danmarks Smukkeste Golfbane, så er nedenstående måske noget for dig.
Vejle Golf Club råder over en spændende og velanlagt 27 hullers golfbane med gode træningsfaciliterer, samt en 9 hullers korthulsbane. Banen er etableret i 1972 i skov og park, udbygget i 1992 på landbrugsjord og senest redesignet i 2012 af den danske golfbanearkitekt Philip Spogárd. Vejle Golf Club har ca. 1.600 medlemmer og en god økonomi.

Ansvarsområde:
  • Banen
    o Gennemførelse af Vejle Golf Clubs Visionsplan for golfbanen og tilknyttede arealer
    o Planlægning, gennemførsel og opfølgning af daglig vedligeholdelse
    o Planlægning, gennemførsel og opfølgning af vedligehold- og udviklingsprojekter
  • Personalet
    o Ledelse af 10 medarbejdere fordelt på fastansatte, sæsonmedarbejdere og elever
    o Udvikling og fastholdelse af medarbejdere via bl.a. mu-samtaler
  • Økonomien
    o Budgetlægning/-styring/-opfølgning herunder løn
  • Indkøb
Succeskriterier:
  • Stand af bane og tilknyttede arealer
  • Gennemførsel af planlagte projekter
  • Opfyldelse af aftalte målpunkter
  • Ledelse og udvikling af personale
  • Økonomistyring
Din profil:
  • Du er uddannet chefgreenkeeper
  • Du er lederen som sætter rammerne for dit team og sikrer dig at alle er motiverede
  • Du er ambitiøs på både egne og klubbens vegne
  • Du planlægger, har overblik og kan skære igennem
  • Du er videbegærlig, nytænkende og deler gerne ud af din viden
Du tilbydes:
  • Spændende stilling med indflydelse på både din egen og klubbens fremtid
  • Selvstændig stilling under overskriften frihed under ansvar
  • Direkte reference til klubbens Manager
  • Attraktiv lønpakke
Mail en kort ansøgning og dit CV til manager Bo Vaaben bv@vgc.dk . Sidste frist den 10. juni 2018.
Der udvælges og indkaldes til samtaler ultimo juni.
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte manager Bo Vaaben 75858185.

 

Some description