1289129012881291
 

Lokale regler og baneforløb

Sidst opdateret 3. maj 2018

Tee-Off informationen ved klubhuset orienterer altid om, hvor og hvornår man kan spille på vore 3x9 huller.

Midlertidige lokale regler:

Lejeforbedringer på Parken 6 og 7
Efter dræningsarbejde og eftersåning er Parken 6 og Parken 7 at betragte som GUR (Ground Under Repair).
En bold der ligger i eller berører nysåede arealer eller overfladeskader efter dræningsarbejde (unormale overfladeforhold) eller når forekomsten er til gene for spillerens stance/området for hans tilsigtede sving skal bolden løftes uden straf og må renses og derefter droppes i henhold til regel 25-1.
Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position.
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.
Straf for overtrædelse af den lokale Regel:
Slagspil – to straffeslag
Hulspil – tab af hul

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.


Lokale regler

  • ALLE PÆLE (÷ hvide), afstandsmarkeringer, skilte og træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer (lempelse 24-2).
  • ALLE VEJE OG STIER (lempelse 24-2b)
  • STEN I BUNKERS er flytbare forhindringer (lempelse 24-1).
  • AFSTANDSMÅLER tilladt.
  • MIDLERTIDIGE LOKALE REGLER: Se evt. opslag i klubhuset 

 

Afstandsmarkeringer

  • 150 m afstanden fra midt fairway til midt af green er markeret med gul/sort pæl i begge sider
  • Afstandsmarkering midt fairway til forkant af green:
  • Hvid = 200 m / Gul = 150 m / Rød = 100 m / Blå = 50 m
  • Flagplacering på green:

 Some description

Obligatorisk baneforløb
For at fremme spilleforløbet, så der ikke kan være tvivl om flette-regel og dermed følgende fortrinsret, er der indført obligatorisk baneforløb, således at 18 hullers runder ALTID spilles “med uret”.

Some description