1289129012881291
 

Fritspilsordning

Sidst opdateret 15. marts 2018

Some description

Greenfeeclub No. 1
Stensballegård Golfklub, Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golf Klub, Breinholtgård Golf Klub og Vejle har et samarbejde omkring fritspil for sæsonen 2018.
Som medlem af GreenfeeClub nr. 1 kan du spille på de deltagende golfklubbers baner efter nedenstående regler i hele 2018.

Regler
- giver adgang til spil i de respektive klubber uden yderligere betaling af greenfee
NYT: i forhold til tidligere:
  i weekender og på helligdage må der ikke startes før efter kl. 12.00 
- Ordningen tilbydes kun medlemmer i de respektive klubber med fuld spilleret
- Fritspilsordningen er personlig 

Pris
Prisen for eet års medlemskab af GreenfeeClub no. 1 er kr. 800,-.

Badge og klæb
Som kvittering for medlemskab af GreenfeeClub no. 1 modtager medlemmet efter betaling et badge hvor forsiden indeholder logo mv. og bagsiden "regler for ordningen" samt mulighed for at påføre navn, klub og medlemsnr. 

Bestilling
Du kan købe medlemskab af GreenfeeClub nr. 1 ved personlig henvendelse i sekretariatet eller ved at maile følgende