1289129012881291
 

Det sker på banen....

Sidst opdateret 15. november 2018

 

Uge 46
Parken lukker for vinterklargøring

Vindstille, varmegrader mellem 5 og 10 grader samt ingen vækst i græsset giver optimale vækstbetingelser for svampesygdomme. Ikke kun på greens men desværre også på fairways.
Vi ser derfor allerede nu svampeangreb på greens.

I den daglige pleje af banen har greenkeeperne særlig fokus på forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb i greensoverfladerne. Men svampesporerne er også aktive på fairways. Det betyder at golfspillerene flytter svampesporer fra fairway til greens og dermed øger svampepresset på greens.

Jordbundsforholdene og vejrforholdene på Parken gør denne sløjfe specielt udfordret. Derfor er vi desværre nødt til at lukke Parken for i år og alene tilbyde spil på Sletten.

Greens på Parken vil herefter blive intensivt topdresset, så overfladen er mere modstandsdygtig mod de uundgåelige svampeangreb.

Sletten tåler bedre vejrforholdene på denne årstid. Blandt andet er der sjældent vindstille. For at forbedre greens på Slettens modstandskraft mod de uundgåelige svampeangreb, vil også disse greens blive topdresset (formodentlig i uge 47). Efter behandlingen vil de blive tromlet, så de efter behandlingen er spilbare igen. Samme behandling gennemføres på Korthulsbanen (formodentlig også i uge 47).

For at skåne puttinggreens og indspilsgreen ved driving rangen lukkes de ligeledes ned for vinteren.

Indspilsgreenen ved greenkeepergården (den gamle blå hul 9) holdes fortsat åben.

I håbet om forståelse
Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

 

Uge 41
Skoven lukker for vinterklargøring
I uge 41 tegner vejrudsigten gunstigt for, at vi kan køre med tungt maskineri, så derfor lukker vi skovhullerne fra fredag morgen den 12. oktober. Greens får et godt lag topdress og er derefter ikke spilbare. Som skrevet tidligere topdresser vi blandt andet for at tørre overfladen ud, og det trænger de skyggefulde greens på skoven til, især i den periode vi går i møde.

I stedet henviser vi til spil på Sletten & Parken. God tur på banen.

Mvh Chefgreenkeeperen VGC

 

Uge 40
Fairways på parken 6 og 7 topdresses.

I vores vision om en mindre våd overflade, vil vi udbringe rent sand på fairways. Når vi gennem sæsonen tilfører overfladen sand, vil vi på sigt få en mere jævn og tør spilleoverflade.
De kommende dage efter processen, vil vi arbejde sandet ned under græsset.

Arbejdet påbegyndes onsdag d. 3/10.
Vi beklager eventuelle gener for golfspillet.

Mvh Greenkeeperne VGC

 

Uge 39
Golf og frostvejr
Det kan være forvirrende og lidt ulogisk at forstå hvorfor vi lukker banen de første gange der er frost og så åbner vi den ellers senere hele vinteren, selvom den er frossen.
Forklaringen er at frosten typisk kommer meget pludselig og at der har været temperature som har holdt græsset i vækst.
Når græsset er i vækst er der vand i bladet og ved frost vil der dannes iskrystaller som skærer hul på bladets celler hvis man går på det, svarende til hvis vi skærer os på glasskår.
Når der over en periode har været temperature omkring frysepunktet vil græsset stoppe væksten helt og gå i dvale (Også kaldet vinterhærdning). Når det sker, trækkes vandet ned i rødderne og der vil ikke længere dannes iskrystaller i bladet og græsset vil da kunne betrædes uden man skader det.
Skaderne ved at gå på græs der ikke er i dvale er meget alvorlige og på greens vil græsset ofte være fuldstændig dødt der hvor man har gået.
Hvornår græsset går i dvale afhænger af mange faktorer og græsarter. De fleste af de græsarter vi har på banen er naturlig hjemmehørende i Skandinavien og går let i dvale og bliver i dvale selvom der skulle komme en periode med lunt vejr. 

Drik evt. en ekstra kop kaffe i klubhuset, mens banen bliver klar til spil.

Her kan du se en forklarende video

/chefgreenkeeper
Kristoffer Harreby

 

Uge 36
SEMIROUGH & FAIRWAYS - MORGEN-DUG & KLIPNING
Det meste af morgenen er græsset vådt (dug), derfor kan græs-afklip ikke undgås. Når solen har fjernet duggen, op af formiddagen, laver vi et meget pænere resultat, uden afklip.

Vi er dog nødt til at møde så tidligt, for at få gjort banen klar, inden spillerne kommer.
Væksten er "desværre" også eksploderet, efter en varm uge med fugtig jordbund, som så gør afklippet mere tydeligt på banen.

Beklager disse gener
Kristoffer Harreby
Chefgreenkeeper

 

Uge 34

Intensiv topdresning af alle greens
Den største udfordring for alle klubbens greens er fugtighed.

For at minimere svampeangreb og skabe hurtigere greens med en fastere spiloverflade, skal overfladen gøres mere tør.

Første tiltag er en intensiv topdresning af samtlige greens.

Arbejdsgangen vil kort beskrevet være følgende:

-          Overfladen tilføres en god mængde ren sand og græsfrø
-          Der prikkes med spyd
-          Sandet ”måttes” ned i hullerne
-          Overfladen tromles flere gange

Spiloverfladen vil være spilbar umiddelbart efter behandlingen.

Den første uge efter denne behandling, vil greens alene blive tromlet. På denne måde arbejdes sand og frø godt ned i greens og slid på klippeled undgås.

For at effektivisere processen lukkes sløjfen af fra morgenstunden til ca. 13.00.

I første omgang gennemføres behandlingen på Skoven onsdag den 29. august. Hvis ellers vind og vejr tillader det.

Efterfølgende er det planen at greens på Parken behandles onsdag den 5. september og Sletten onsdag den 12. september.

Vi forsøger at minimere evt. gener for spillet, men helt undgås kan det naturligvis ikke. Vi håber på jeres forståelse.

Hilsen
Kristoffer Harreby
Chefgreenkeeper

 

 

Uge 29
Tørken har betydet at greenkeepernes arbejde har været koncentreret omkring vanding af specielt greens og tee-steder. Antallet er tørkeskader er derfor begrænset og der er god vækst. Derfor koncentreres indsatsen om at øge greenspeed. Greens tromles og vertikalskæres kontinuerligt. 

Derudover har tørken betydet at et par planlagte arbejdsopgaver på banen, har måttet udsættes.

Efter aftale med klubbens nye chefgreenkeeper Kristoffer Harreby, som tiltræder onsdag den 15. august, er følgende derfor aftalt:
    -      Topdresning af fairways
            Der er absolut ingen vækst i græsset på fairways. Den planlagte topdresning af                 samtlige fairways er derfor udsat indtil videre.

    -     Dybdeluftning af greens
           Den planlagte dybdeluftning af greens gennemføres ikke i juli måned. Under de                  nuværende forhold vil reetableringen af spiloverfladen efter dybdeluftningen
           tage for lang tid.

Planerne justeres af chefgreenkeeperen ved tiltrædelse.

Banen er meget tør, så det henstilles at rygning minimeres og helst helt undgås. På forhånd tak for hjælpen. 

/konstitueret chefgreenkeeper
Arne Mikkelsen

 

Uge 16
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 15
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 14
Nyt fra chefgreenkeeperen (TRIO-banen åbner fredag den 6. april)

Uge 13
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 12 - banen åbner (forhåbentlig) den 6. april
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 11
Nyt fra chefgreenkeeperen - åbning af banen udsat

Uge 10
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 7
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 3

Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 2
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

2018

 

Uge 48
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 46
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 45
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 44
Nyt fra chefgreenkeeperen


Uge 43
Nyt fra chefgreenkeeperen


Uge 42
Nyt fra chefgreenkeeperen (dræning af green Parken 5)

 

Uge 41
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 40
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 39 (2)
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 39
Vi er i de senere år blevet ramt mere og mere af Dollarspot på vores greens, hvilket man i Danmark kun kan modsvare med intensiv mekanisk pleje og en tilførsel af positivt mikroliv over en årrække. Særligt den gamle puttinggreen har været ramt siden den megen regn startede ultimo juni. Derfor lukker vi nu denne puttinggreen indtil næste forår for at gå i gang med et større plejeprogram indeholdende intensiv luftning, øget positivt mikroliv, eftersåning, topdress etc.
Mvh - HP

 

Uge 37
Flere gange dagligt foretager vi vurderinger af banens tilstand angående udfordringer omkring de enorme nedbørsmængder, og samtidig medtager vi de mest nøjagtige vejrprognoser.
Alle baner reagerer forskelligt på nedbørsmængder og nedbørstyper. Der er altid mange argumenter for at lukke banen eller at holde den åben. Vi vil selvfølgelig løbende opdatere hjemmesiden omkring situationen. Se Sidste nyt
Chefgreenkeeper Hans Peter Ingvordsen

 

Uge 36
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 33
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 31

Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 26 II
Vi har nu topdresset Skoven og fået reetableret overfladen bedst muligt. Det er gået rigtig godt, og vi greenkeepere er meget tilfredse med resultatet. Der er nogle områder med større lunker, og de vil tage lidt længere tid for sandet til at forsvinde, men generelt vil man allerede i næste uge opleve en næsten normal overflade.
Primo næste uge vil vi gå i gang med Parken og primo uge 28 vil vi køre på Sletten. I næste uge vil vi ligeledes starte fase 2 af dræningen på Parken 7. Så alt i alt håber vi selvfølgelig på nådige forhold fra vejrguderne. Selv om der er kommet en del regn i går og i dag, så er vi stadig meget positive omkring banens evne til at tage imod vandet lige pt på fairways og semirough.
Op til Vejlematchen har vi presset lidt ekstra på med greens. Det er lykkedes rigtig godt indtil i dag (torsdag), hvor vi har klippet i 2,5 mm og prøvet at tromle greens samtidig. Desværre tager vores greens endnu ikke så godt imod for meget vand, hvorfor vi må opgive at få greens helt op at ringe til weekenden. Vi kan ikke klippe og tromle de næse dage som ønsket pga. den megen nedbør. Erfaringer fra tidligere indikerede ellers en stimpmeter på 11,5-12 i weekenden til Vejlematchen (Sletten og Parken), men dette må desværre neddrosles til ca. 10-10,5 som vejret tegner sig lige nu.
God feriegolf – HP😊

 

Uge 26
Topdresning af fairway

 

Uge 24
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 22
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 17
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 15

Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 14
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 12
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 11 - del 2
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 11
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 6
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 5
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 4
Nyt fra chefgreenkeepren

 

Uge 3
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

2016

Uge 46
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Uge 44
Nyt fra chefgreenkeeperen.

 

Uge 39 - vinterbane
Vi har i baneudvalget arbejdet med flere scenarier for vintergolf i VGC.

Generelt gælder det for vintergolf, at jo mere våd og leret jorden er desto dyrere, mere tidskrævende og sværere er det at finde løsninger. Sletten er temmelig våd og leret, men resten af banen er jo som bekendt meget mere våd og leret.

Med hensyn til greens får jeg mange spørgsmål omkring, hvorfor vi ikke bruger sommergreens hele året. Mange års erfaringer fra hele verden viser den samme retning: Jo mere vintergolf desto længere tid inden greens er ordentlig sommerklar igen og desto mere indvandring af mos, alger, en-årig rapgræs, sygdomme, svampeskader osv. osv. Altså ender man i en meget uhensigtsmæssig spiral, hvor greens gradvist bliver dårligere år for år, selv om ændringerne over 1-2 sæsoner kan være svære at se for ikke indviede.

Af samme vigtighed (eller mere, som er tydeligt på vores nyshapede mounds) er sliddet omkring greens.

I år (2016) har baneudvalget vedtaget, at vi fortsætter med at have vinterbane ligesom tidligere. Der vil selvfølgelig findes de bedst mulige steder til vintertees og vintergreens, hvilket vil ligne de tidligere tiders vinterbane indenfor nogle få justeringer. Placering af vinterbanens greens- og teesteder foretages sammen med sportsafdelingens repræsentant i baneudvalget Talal Sidani i løbet af uge 39.

Som ovenfor nævnt er jorden i VGC ekstremt udfordrende til at have vintergolf. Hvis vi for eksempel begynder at klippe nogle områder på fairway ned i højde, hvor vi gerne vil have vintergreens, så vil regnormene faktisk gøre det endnu mere ujævnt i løbet af efteråret/vinteren.

På sigt er det derfor mere hensigtsmæssigt at finde det rigtige set-up, og så begynde at topdresse ekstra meget med sand (og efterså), hvor vintergreens skal være i årene fremover.

Vintertees vil være lige så belastet omkring regnorme og fugtig lerjord som vintergreens, hvorfor vi i denne forbindelse vil holde samme klippehøjde som tidligere.

Hvis vi skal til at bygge deciderede vintertees og vintergreens for at forbedre spilleoverfladen er det dels ekstremt dyrt og dels meget bekosteligt at passe hele året rundt.

Mvh – Chefgreenkeeper HP.

 

Uge 39
Græsvækst på shapede mounds

 

Uge 38
Bunkers i Vejle Golf Club

 

Uge 38
”Caviar” på greens.

I dag d. 21. september har vi kørt ”Caviar” ud på vores problem greens, hvor der er allermest skygge –Skoven 1-8 og Parken 4-7 samt Sletten 5.

Der er tale om et produkt med bl.a. højt sukkerindhold for at give skygge græs de bedste muligheder for at ind vintre bedre end sidste år.

Der kom noget uventet en større regnbyge i forbindelse med udbringningen, hvilket har givet og giver os udfordringer med en fedtet overflade indtil produktet bliver vandet ned i nat.

Jeg beklager selvfølgelig meget den eventuelle gene det måtte have for spillet.

Mvh – Chefgreenkeeper – HP

 

Uge 37
Status dræning Parken 5

Beskæring Skoven 2
Siden starten af året har der været arbejdet rigtig meget på at få et godt samarbejde op at køre med Kommunen angående vores mange skovarealer, da skygge og vand er den største udfordring for banepasningen.

Dette er mundet ud i flere historisk positive tiltag og muligheder. Når arbejdet udvikler sig i tiden fremover vil det give et kæmpe plus til banen, spiloplevelsen og især pasningen.

Et af tiltagene er beskæring af de mange træer og grene som visse steder næsten gør det umuligt at passe banen og få græsset til at gro.

Vi har derfor i denne uge haft besøg af en stor skovningsmaskine fra Kommunen, da vejret lige præcis havde tørret banen tilstrækkeligt ud, hvorfor vi alligevel nåede det i årJ Som en start har vi fået beskåret hele Skoven 2. Når vi selv skulle have gjort dette ville det tage ca. 3 uger for 2 mand. Nu gjorde maskinen det på samlet mindre end 2 dageJ

Når træerne springer ud til næste år vil den kraftige beskæring ikke kunne ses…

Mvh – H.P.

Uge 36
Status dræning Parken 5

Uge 35
Status dræning Parken 5

Uge 35
Nyt fra chefgreenkeeperen om dræning af Parken 5 mv.

 

Uge 32: Udfordrende arbejdsforhold

Vi spiller i øjeblikket med at der skal lægges op på Skovhullerne, og det er ikke kun golfspillerne, der kæmper med de unormale overfladeforhold. Greenkeepernes arbejde er ekstraordinært udfordrende i det våde vejr!
Normalt er sommermånederne for greenkeeperstaben en periode med masser af klippearbejde samt målrettet indsats for at trimme især greens og fairways, så golfspillerne oplever en smuk og udfordrende bane, hvor der er maximalt rul på boldene.

Sådan har det bare ikke været denne sommer. Masser af nedbør og ustabilt vejr har betydet, at der er meget stor forskel på, hvor tilgængeligt banen er for maskiner og mandskab.
Lige som golfspilleren oplever, at der er stor forskel på, hvordan Sletten, Parken og Skoven tager imod den tunge nedbør, så gælder det i samme grad greenkeeperne i deres daglige arbejde.

”Banen har i denne sæson været ekstremt våd, og det betyder jo, at vi ikke har kunnet arbejde som planlagt. Klippemaskinerne sidder fast, selv i højsommer har vi haft unormale forhold, især på skovhullerne, hvor vi har måtte bruge irriterende meget tid på at holde maskinerne kørende ift hvad vi har regnet med”, siger chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen, og fortæller, at de har været nødt til at arbejde med små maskiner med 1½ m klippebredde i stedet for de normale 5 meter på fairway, hvilket naturligvis også øger klippetiderne.

På flere ”gamle” greens har der stået vand i koppen, og man har været nødt til at være ekstremt nænsom, når greens har skullet klippes for ikke at skade overfladen.
Greenkeeperne har ikke kunnet tromle og dresse greens i det omfang, som de havde planlagt. Man kan sige, at det er et problem, der lidt bider sig selv i halen, fordi behandlingerne kunne være med til at gøre overfladerne på greens mere ens og gøre, at overfladen var mindre blød og sårbar.

”Men vi er underlagt vejrets luner, og det kommer til at tage tid at rette forskellene mellem de ”gamle” greens i Skoven og de ”nye” greens, hvor både dræn og opbygning gør, at vandet ledes bedre væk fra overfladerne”, fortæller Hans Peter Ingvorsen.

Uge 29
Nyt fra chefgreenkeeperen omkring dræning

Uge 28
Mere nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 28
Den seneste måneds megen regn har mættet jorden med vand overalt på banen. Vi prøver at klippe alle arealer, når det er forsvarligt – altså uden at græsset bliver for langt og uden at lave for mange skader eller sidde fast med klipperne.

Særligt greens under skyggeforhold og bygget af ældre dato har udfordringer med at få vandet væk fra overfladen. Derfor kan vi i denne tid nogle dage ikke klippe greens, og klippehøjden må vi ligeledes justere op i klippehøjde for at skåne græsset.

Vi håber på forståelse for vejrets udfordringer.

Mvh – Chefgreenkeeperen

Uge 25
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 22
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 21
Nyt fra chefgreenkeeperen

Uge 19/20
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Den 18. maj
Bellis og vækst/ tæthed i græsset.

Lige nu er der rigtig gang i væksten for bellis. Den har i årenes løb bredt sig meget over hele banen, og er meget let genkendelig med sine flotte hvide blomster. Bellis kan gro fint selv ved meget lave klippehøjder (greens klippes i 3 mm.!?). Man kan sprøjte mod bellis med meget dyre hormonprodukter, der samtidig belaster Det Grønne Regnskab i meget stor grad. Desuden er bellis god til at overleve denne sprøjtning og komme stærkt igen, hvorfor man oftest bliver nødt til at sprøjte samme areal 3 gange om året, og det er ikke lovligt i Vejle Golf Club.

Hvis man skal bellis til livs er det derfor nødvendigt at skære tørven af og lægge ny tørv på uden bellisfrø/bellisplanter. Dette er dog et voldsomt og kostbart arbejde, hvorfor vi prøver at begrænse mængden af bellis ved at bruge godkendte midler. Dræn, vertidræn, topdressning og eftersåning med aggressive raj-græs typer har ligeledes en rigtig god effekt overfor bellis.

De meget store mængder nedbør fra august/september 2015 og vinteren over har sat sine tydelige præg på græsset overalt på banen. Særligt på skovhullerne har det ikke været muligt at blæse blade væk fra græsarealerne. Nu da jordtemperaturen er ved at være kommet godt op håbes der på, at græsset kommer endnu mere i gang, så den en-årige rapgræs kan få lukket de sidste huller på fairway/semirough.

For at få mere gang i væksten og lade græsset lukke flest mulige huller, har jeg valgt at vente med at klippe fairways helt ned på skovhullerne, så de nu klippes i 28 mm mod 15/18 mm på øvrige huller. Hermed øges fotosyntese, rodudvikling etc. væsentligt og plantens vitalitet øges mærkbart. Det forventes at der kommer ens klippehøjde allerede inden udgangen af maj.

Det er i øvrigt meget glædeligt at kunne meddele, at jeg i skrivende stund (17. maj) har klippet alle fairways uden at sidde fast og kun lavet ganske få køresporJ

Svampeskaderne på greens fra sidste efterår er ved at lukke sig, og skaderne fra aktuelle stankelben er kun ganske små. Når vi så om ca 2 uger har vores vandingsanlæg oppe at køre vil der komme en mærkbar forbedring på greens, hvor græsset bliver noget tættere, mere jævnt og hurtigere.

Mvh – Chefgreenkeeperen

Den 29. april
Nyt fra chefgreenkeeperen

Den 20. april
Nyt fra chefgreenkeeperen

Den 19. april
Vi åbner banen onsdag den 20. april kl. 12.00

Den 8. april 2016

Kraftig regn

De sidste dage har vi fået en del regn over golfbanen.

Dette har bl.a. betydet, at det ikke har været forsvarligt at klippe greens eller anden græs på banen. Hvis vejrudsigten holder i dag fra fredag d. 8. april og weekenden over bliver det muligt at klippe greens på søndag d. 10. april, hvilket selvfølgelig medfører en væsentlig forbedring af overfladen på greens.

Den megen regn betyder desværre ligeledes, at det ikke er forsvarligt at samle bolde på Driving Range. Hvis vejrudsigten holder håber vi, at det er muligt at samle bolde mandag eller tirsdag i næste uge.

Chefgreenkeeper H.P. Ingvorsen

Den 6. april 2016
Nyt fra chefgreenkeeperen

Den 22. marts 2016
Nyt fra chefgreenkeeperen

Den 16. marts 2016
Nyt fra chefgreenkeeperen

Den 26. februar 2016
Nyt fra chefgreenkeeperen

Den 23. februar 2016
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Den 5. februar 2016
Nyt fra chefgreenkeeperen

 

Den 27. januar 2016

Vinteren har i skrivende stund for alvor gjort sit indtog på banen. Dagsfrost og 5-10 cm sne giver skiløberne gode betingelser, og det samme gælder for greenkeeperne. Længere tids frost giver os mulighed for at oprense mange af vore afdræningskanaler, hvilket er meget trængende. Ellers går arbejdet lige nu på at planlægge den kommende sæson med budget omkring mandskab, maskiner, pasning, pleje, baneforbedringer (projekter). Andre opgaver er typisk snerydning, muldvarpefangst, klargøring af maskiner, oprydning, træbeskæring etc.

Jeg er den nye chefgreenkeeper og snart kommer der et mindre indlæg om mig i magasinet og på hjemmesiden. Ellers vil jeg lige benytte lejligheden til at takke manager, bestyrelse og baneudvalg for en rigitig god modtagelse/start, og så glæder jeg mig naturligvis meget til at tage fat på de mange udfordringer, som banen giver og vil give i mange år fremadrettet.

Hilsen
Hans Peter Ingvorsen (HP)
Chefgreenkeeper

Some description

Arne oprenser en af afdræningskanal bagved korthulsbanen.

Some description

Bemærk at det gamle og underliggende dræn pludselig kan komme af med vandet ude fra korthulsbanen.

Some description

Korthulsbanen tirsdag d. 19. januar, 2016

Some description